VRSTE POSOJIL

S posojili vam pomagamo neprekinjeno od leta 1999

HITRI KREDIT

Za hitri kredit se odločite, če zelo hitro rabite manjši znesek denarja. Odobrimo ga ob pozitivni oceni vaše kreditne sposobnosti.

Kaj potrebujete zanj?
Osebni dokument, davčno številko, tri izplačilne liste in zadnje izpiske z banke.

ZA UPOKOJENCE

Osnova za izdajanje posojil upokojencem je višina vaše pokojnine. Količina neobremenjenih sredstev mora ostati nad zakonsko določeno mejo,  ki je ob plačevanju obrokov posojila ne smete prestopiti.

NA TEMELJU ZLATA

Zlate predmete ocenimo glede na vsebovano količino zlata. Višina posojila je nižja od cene, ki bi jo zanje dosegli ob prodaji.

SISBON

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov. Upravljavec sistema SISBON je Banka Slovenije.

Več o sistemu SISBON
Stopite v stik z nami